Peščenjaki so sedimentne kamnine, le-te nastajajo na podlagi velikih pritiskov, ki stisnejo usedle fine delce v trdno celoto. Primerni so

za zunanje obloge in tlake ali še bolje za masivno gradnjo. Zaradi barvitosti so privlačni tudi v bivalnih prostorih.