Apnenci so sedimentne kamnine, čisti so beli ali skoraj beli, zaradi primesi pa lahko različno obarvani. Z metamorfozo iz apnencev nastajajo marmorji. Marmorji in apnenci se v kamnarstvu

veliko uporabljajo, so obstojni, dekorativni, njihova zunanja uporaba pa mora upoštevati klimatske pogoje in zato pogosto uporabiti bolj masiven kamen.