LASTNI MATERIALI

V lastnih kamnolomih Hotavlje (hotaveljčan), Jezersko (lehnjak) in Široki Brijeg (galit) pridobivamo bloke, iz katerih nastajajo izdelki z blagovno znamko

Marmor Hotavlje group. Vsi so edinstveni po barvi in strukturi. Pokazali so svojo estetsko vrednost in kakovost na objektih po vsem svetu.

HOTAVLJE

HOTAVLJE

Je 230 milijonov let star karnijski apnenec, ki ga po domače imenujemo kar hotaveljski ...  več

LEHNJAK

LEHNJAK

Svetlo rumeno rjava luknjičavo-karbonatna kamnina lehnjak ali lahki kamen še danes ...  več

GALIT

GALIT

Apnenčasto breča se imenuje galit. Njegova barva je v osnovi svetlo siva, odlomki in ...  več