VRSTE KAMNA

Kamen v vsakdanjem okolju je danes s prepoznanjem vrednosti naravnega material vedno bolj aktualen. Zelo cenimo izbiro kamnin iz lokalnih nahajališč, kadar je to primerno in možno. Glede na tehnične in oblikovne zahteve pa moramo izbirati tudi kamnine iz drugih delov sveta. Poleg apnencev, marmorjev, granitov, peščenjakov kvarcitov, nas

navdušijo barvno »bogati« kamni: breče, oniksi, travertini. Nekateri so dosegljivi v »neomejenih« količinah, drugi le za izjemne, »butične« izdelke. Velikokrat je najpomembnejši kriterij pri izboru barva kamna, ki pa nikoli ne more biti povsem določena glede na barvno lestvico. Naučimo se spoštovati enkratnost in pestrost narave in ne iščimo odtenka, ki ga mogoče ni; izberimo kamen in se mu prilagodimo.

GALIT

GALIT

Apnenčasto breča se imenuje galit. Njegova barva je v osnovi svetlo siva, odlomki in ...  več

Graniti

Graniti

Graniti so magmatske kamnine, nastale s strjevanjem magme in kristalizacijo pod Zemljinim ...  več

HOTAVLJE

HOTAVLJE

Je 230 milijonov let star karnijski apnenec, ki ga po domače imenujemo kar hotaveljski ...  več

Marmorji in Apnenci

Marmorji in Apnenci

Apnenci so sedimentne kamnine, čisti so beli ali skoraj beli, zaradi primesi pa lahko ...  več