UREDITEV OKOLICE

Na kamen so vezana občutja iz narave, povezana s planinami, skalami in prodnimi nabrežji, poetika tradicionalne krajine (Krasa) ter z njo

občutek skladnosti, topline in teže gradnje. Nič ni bolj usklajenega in samoumevnega, kot so kamni, rastline in voda.