ARHITEKTURNA DEDIŠČINA

Pri prenovi arhitekturne dediščine sta pomembna zahtevno restavratorsko znanje naših kamnosekov in zagotovitev lokalnih kamnov, ki so uporabljeni v stavbah, spomenikih. Med njimi so peračiški tuf na Gorenjskem, kamnitniški

konglomerat, jezerski lehnjak in hotaveljčan. Čeprav so nekateri kamnolomi opuščeni, skušamo dobiti originalne lokalne kamne ali pa iščemo take, ki so jim čim bolj podobni.

Blejski otok

Blejski otok

Rekonstrukcija stopnišča.  več

Grad Goričane

Grad Goričane

Prenovili smo notranjost ter zunanjost.  več

Grad Strmol

Grad Strmol

  več

Grad Ljubljana

Grad Ljubljana

  več