ZGODOVINA

Kamnoseška dejavnost je ena izmed začetnic civilizacije z nepretrgano tradicijo. Izhaja iz izkušenj in spoštljivega odnosa do naravnega kamna v Poljanski dolini. Veseli smo tudi, da je na Hotavljah nahajališče sivega in sivo-rožnatega hotaveljskega apnenca, ki ga danes mnogi

uvrščajo med najlepše in najprijaznejše slovenske kamne. Starodavna uporaba v stavbah številnih domačij se lahko ponosno spogleduje z današnjo tehnološko napredno in oblikovno inovativno izdelavo.

Pred 230 milijoni letPred 230 milijoni let
»Na grebenu pribrežnega toplega Tetidinega morja so korale, morske gobe in drugi organizmi s svojimi skeleti ustvarjali kamnito gmoto današnje apnenčeve čeri.« (A. Ramovš)

17211721
Iz tega leta so najstarejši doslej ugotovljeni in z letnico označeni izdelki iz hotaveljčana na srednjem stebriču bifore v zvoniku podružnične cerkve sv. Jedrti v Čabračah. Še starejši so verjetno v starem delu cerkve sv. Križa nad Srednjo vasjo, vendar niso datirani.

19101910
Tržačan Hans Wildi je od posestnika Lovriha s Srednjega Brda odkupil del hotaveljskega kamnoloma nad desnim bregom Volaščice, drugi del pa je ostal v lasti Lovrihovega soseda Kosmača, ki ga je nato prodal podjetju Marmor Hotavlje leta 1948.

1925 - 271925 - 27
Arhitekt Jože Plečnik na novo opremil notranjščino Trgovinske zbornice v Ljubljani (zdaj Ustavnega sodišča RS). Vrhunca te opreme, steber na stopnišču in portal vhoda v sejno dvorano, sta iz hotaveljčana. Mojster Plečnik, ki je ta kamen visoko cenil, ga je uporabil tudi pri številnih drugih gradnjah (npr. pri stavbi NUK-a).  

19481948
18. oktobra so prišli na delo prvi štirje delavci: Peter Dolinar, Franc Eržen, Nande Kristan in Andrej Mravlja. Tako se je začela zgodovina podjetja MH.

19531953
Dne 1. julija je MH postal samostojno podjetje, dotlej pa je bil delovna enota ljubljanskega podjetja Mineral.

19561956
Vodenje MH je prevzel Franc Čadež, ki je v podjetje prinesel novo miselnost.

1955 - 561955 - 56
MH je prevzel in izvedel obsežna kamnoseška dela v novi stavbi Skupščine SRS v Ljubljani, kamnite portale za 41 notranjih vrat. Dotlej so kamen samo lomili, obdelovali so ga drugi in z njim zaslužili. To je bilo prvo veliko naročilo, ki so ga v celoti izvedli hotaveljski kamnarji. Dela je vodil kamnoseški mojster Venčeslav Bele iz Koprive na Krasu.

19581958
Tega leta je prišlo do prvega tehnološkega preloma v MH. Pod vodstvom direktorja Franca Čadeža je bilo v kamnolomu postavljeno veliko dvigalo, ki je olajšalo dotlej težaško delo kamnarjev. Leta 1963 je bil, prav tako pod njegovim vodstvom, kupljen še »gater«, polnojarmenik za žaganje plošč iz kamnitih blokov, kar je omogočilo še večji obseg lastne obdelave, in ne le lomljenja kamna.

1963 - 19801963 - 1980
Po upokojitvi Franca Čadeža je direktor MH postal Alojz Štremfelj, sicer izučeni kovač. Vajeti podjetja je za krajša obdobja vzel v roke še pred tem in v časovni verigi uspešnega razvoja podjetja predstavlja pomemben člen.

19691969
Začelo se je izdelovanje plošč iz umetnega kamna (bretona) in s tem prehod z obrtniškega na industrijski način proizvodnje.

19801980
Sledil je drugi tehnološki prelom v MH. Na levem bregu Volaščice je bila zgrajena nova proizvodna hala s sodobnimi stroji. Pogumna naložba je bila vredna več kot znaša celoletni promet podjetja.

1984 - 851984 - 85
V kongresnem centru in hotelu Sheraton v Harareju (v Zimbabveju) je bilo položenih okrog 10.000 kvadratnih metrov hotaveljčana, kar je še vedno največja površina iz lastnega kamna v enem objektu.

19871987
Tega leta je prišlo do tretjega tehnološkega preloma v MH. Med prvimi na svetu in prvi pri nas je iz italijanske družbe Breton prejel v poskusno uporabo računalniško krmiljeni CNC-stroj za obdelavo kamna.

19911991
MH je kupil kamnolom na Jezerskem, v katerem pridobiva lehnjak.

19931993
Hotaveljski kamnarji so postali tudi rudarji, ko so se, spet prvi v Sloveniji, odločili za odprtje podzemnega kamnoloma za pridobivanje kamna v podzemnih galerijah. Tako je bil omogočen dostop do podzemnih zalog, ocenjenih na 3,5 milijona kubičnih metrov (za 127 let), in hkrati izkazan ekološki posluh za svoje najbližje okolje, saj bi se drugače kamnolomska rana v Kosmačevem griču še povečala.

19941994
V poslovnem centru Vienna na Dunaju je MH v kamen »oblekel« največjo fasado doslej, kar 23.000 kvadratnih metrov.

19991999
Branko Selak, prvi mož MH, je prejel cenjeno nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Nagrada je seveda tudi priznanje celotnemu kolektivu MH, ki ga Selak vodi že od leta 1980.

20012001
Na veliki luksuzni potniški ladji The World, lasti družbe ResidenSea (v Miamiju), je bilo položenih 9600 kvadratnih metrov kamna, kar je bil eden najzahtevnejših poslov doslej. (V potovalnem načrtu ladje je bilo zapisano, da se bo 9. in 10. junija 2007 ustavila v Piranu.) Naročila za opremo luksuznih jaht in ladij za najzahtevnejše naročnike še vedno prihajajo in spadajo med najprestižnejše posle MH.

20022002
Tega leta je MH zmagal v hudi konkurenci na mednarodnem natečaju in tako pridobil svoj največji posel doslej: vsa do zdaj izvedena zunanja in notranja kamnoseška dela v Hramu Sveti Sava v Beogradu, ki je druga največja pravoslavna cerkev na svetu. Dela so potekala še v letu 2006.

20022002
Ustanovljeno je bilo podjetje Marmor Hotavlje, d. o. o., Beograd, ki je prvi korak k uresničevanju strategije širjenja delovanja podjetja na trgih Jugovzhodne Evrope.

20032003
Ustanovljeno je bilo podjetje MH Proin, d. o. o., Zagreb, ki je v 76-odstotni lasti Marmorja Hotavlje, d. d. Podjetje tako nadaljuje strategijo širjenja poslovanja.

20032003
Občina Gorenja vas - Poljane je Branku Selaku podelila naziv častnega občana. To ni le priznanje njemu osebno, ampak tudi kolektivu podjetja, ki je največje v občini in predstavlja enega od temeljev njenega razvoja in blagostanja.

20052005
Pridobitev posla in izvedba kamnoseških del na enem izmed najbolj reprezentativnih projektov v Republiki Hrvaški – v palači Kulmerovi dvori v Zagrebu.

20052005
Ustanovljeno je bilo podjetje Marmor Hotavlje CG, d. o. o., Budva (v Črni gori), ki je v stoodstotni lasti Marmorja Hotavlje, d. d. MH je s tem dejanjem izkazal trden namen prevzeti vodilno vlogo v svoji panogi na področju Jugovzhodne Evrope.

20072007
MH je gostil srečanje in skupščino Evropskega združenja oblikovne obrti, gradbene obrti in spomeniškega varstva (EACD). To je bilo veliko priznanje in potrditev dobrega dela na področju kamnarstva v Sloveniji in Evropi. Združenje si prizadeva za dvig kakovosti storitev in izobraževanja za obrtniške poklice, ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalne obrti. Strategija rasti je bila zaokrožena s prevzemom kamnoloma Galit v BiH.To je že tretji kamnolom, podjetje Proin 21., pa peto podjetje v skupini Marmor Hotavlje.

20082008
MH je vstopil v verigo luksuznih hotelov Kempinski  v Savudriji Adriatic hotel ter v Portorožu Palace hotel. Ustanovljena je bila krovna družba Marmor Hotavlje holding. Le ta je povezala vseh pet hčerinskih družb (Marmor Hotavlje, Marmor Hotavlje Beograd, MH Proin, Proin 21 in Marmor Hotavlje CG) . Vodenje družbe Marmor Hotavlje, je prevzela tričlanska uprava. Predsednik uprave je postal Gregor Žontar, člana pa Silvo Pivk in Damijan Selak. Branko Selak je postal predsednika upravnega odbora holdinga.

20092009
Dve podjetji v Marmor Hotavlje group,  Marmor Hotavlje,d.d. Slovenija in Marmor Hotavlje, Beograd Srbija sta uspešno prestali certificiranje in pridobili standard ISO 9001:2008. Ta certifikat redno obnavljata in izpolnjujeta vse njegove zahteve.

20102010
Prenovljena je bila palača Urbanc – Galerija Emporium, nadaljevala se je prenova stavbe SNG Opera in balet Ljubljana.

20112011
Pridobljen je bil eden večjih projektov na Hrvaškem, luksuzna zasebna stanovanja v središču Zagreba (Cvjetni prolaz). Zaključena so bila dela na objektu Markovec (Izola), Dunajska vertikala, Kristalna palača, Dunajski kristali Ljubljana, Rimske terme (Laško).

20122012
Najpomembnejša je bila izdelava luksuznih zasebnih jaht in ladij. Začela so se dela na objektu Situla v Ljubljani, uspešno je bila dokončana fasada na objektu. Povečala se je prodaja na območju nekdanjih republik Sovjetske zveze.

20132013
Dokončali Hotel Ritz Carlton v Almaty Kazahstan  ter štiri večje jahtne projekte

20142014
Nadaljevali z delom na največjem projektu v zgodovini podjetja Kempinski Minsk v Belorusiji.

20152015
Pridobili  luksuzen projekt v Ukrajini, zaključili šet jahtnih projektov, dobili prva naročila iz angleškega trga ter podvojili prodajo v ZDA.

20162016
Trenutno delamo na sedmih mega jahtah, dokončujemo projekt v Ukrajini ter fasado za projekt Lon v Kranju.