VIZIJA

VIZIJA

Zagotavljamo celostno izvedbo kamnoseških projektov z namenom izboljšanja kulture bivanja v

optimalno zadovoljstvo kupcev, lastnikov, zaposlenih, dobaviteljev in skupnosti, z upoštevanjem predpisov.

Vizija skupine je obdržati realtuvni delež na slovenskem trgu in postati vodilni ponudnikov v segmentu tehnološko najzahtevnejših kamnoseških projektov na svetovnem trgu.

Pri svojem delovanju spoštujemo in cenimo naslednje vrednote:

  • kakovost,
  • dolgoročni, partnerski odnos na temelju zaupanja z vsemi stranmi,
  • ljubezen do kamna,
  • znanje, marljivost in pripadnost zaposlenih,
  • zavezanost čistemu okolju.

To zagotavljamo tudi z ustrezno zgrajenim sistemom vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami standardov ISO 9001:2008. Kakovost proizvodov in storitev je ključni element uspešnosti poslovanja in učinkovitega delovanja družbe ter njenega razvoja.