TEHNOLOGIJA

TEHNOLOGIJA

Izdelava vsakega naročila je v veliki meri odvisna od dobro izbranih in načrtovanih postopkov, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Velikost

posameznega izdelka je večinoma omejena z velikostjo surovega bloka, dobavljenega iz matičnega nahajališča – kamnoloma.

Obsežen proizvodnji program:
Poleg standardnih naročil za izdelavo stopnic, tlakov, fasadnih oblog in polic v proizvodni program spada tudi oprema luksuznih ladij, ki je med najzahtevnejšimi deli in programi posebnih naročil unikatne kamnite opreme (skulptur, fontan …), s strokovnega in tudi z nacionalnega stališča pa so pomembni prispevki MH na področju restavratorskih del kamnite stavbne dediščine.

Pomembno je, da vzporedno s sodobno tehnologijo nadaljujemo negovanje tradicionalnega znanja pri obdelovanju naravnega kamna. To je nujno za dopolnitvena dela zahtevnejših oblik po CNC-obdelavi ter za sanacijska ali restavratorska dela.

Izdelava kamnitih plošč poljubnih velikosti, na primer tlakovcev, stenskih oblog, fasadnih plošč, stopnic, polic, zahteva klasično tehnologijo. Najnovejša CNC-tehnologija za obdelavo kamnitih kosov obsega uporabo CNC-krožne žage, profilnega CNC-frezalnega stroja, petosnega CNC-stroja za obdelavo kosov večjih dimenzij in CNC-vodeno sedemosno diamantno žično žago. Dokumentacija za delo z računalniško vodenimi stroji je sicer zahtevna, vendar omogoča izvedbo kompleksnih oblik, ki so pred časom veljale za neizvedljive ali pa so bile predrage.
 

Med izdelovanjem uporabljamo tehnologijo, ki jo prilagamo naročilom;

  • Tradicionalne kamnoseške tehnike obdelovanja kamna;
  • Klasično tehnologijo izdelovanja kamnitih plošč poljubnih velikosti (tlakovcev, stenskih oblog, fasadnih plošč, stopnic, polic, tankih kamnitih ploščic …);
  • CNC-tehnologije za obdelovanje kamnitih kosov prostorskih dimenzij in radialno oblikovanih plošč (CNC-krožne žage, profilni CNC-frezalni stroji, petosni CNC-stroj za obdelavo kosov večjih dimenzij, CNC-vodeno sedemosno diamantno žično žago).

Projektiramo na več načinov:

  • z dvorazsežnim risanjem načrtov projektne ali proizvodne dokumentacije;
  • s trirazsežnim modeliranjem realnih modelov z vsemi značilnostmi in merami izdelkov;
  • z izdelavo senčenih ali t. i. renderiranih trirazsežnih modelov za boljšo predstavitev.


Priprava proizvodnje s CNC-stroji poteka neposredno na osnovi projektiranih modelov, na katerih so oblike in površine točno določene. To je še posebej pomembno pri večjih, oblikovno zahtevnih izdelkih, ki jih ne moremo izdelati v enem kosu. Na podlagi trirazsežnega sistema CAD/CAM lahko elemente ne glede na obliko razdelimo na posamezne, manjše kose, jih ustrezno obdelamo in pri montaži ponovno sestavimo v celoto. Ves postopek izvedbe je dinamičen in prilagodljiv, omogoča hiter pregled različnih možnosti, spremembe, odločitev za končno oblikovno rešitev ter določanje tehnoloških in tehničnih detajlov pred končno proizvodnjo. Z dobro uravnoteženo tehnološko opremo in s strokovno usposobljenimi sodelavci zagotavljamo hitro izdelavo zapletenih in obsežnih naročil. Model z natančno določenimi oblikami in površinami je pripravljen za obdelavo kamna s CNC-stroji. Celoten postopek izvedbe je prilagodljiv in omogoča sprotno sprejemanje odločitev glede končne oblikovne rešitve. Celoten proces zagotavlja izdelavo zapletenih in obsežnih naročil v najkrajšem času.

Postavitev vodnjaka v Solkanu: