PUBLIKACIJE

Marmor Hotavlje group izdaja različne kataloge in publikacije, s katerimi pojasnjuje svojo vlogo in dejavnosti v želji, da bi bila

bogata spoznanja o sodobni obravnavi kamna v bivalnem okolju in varovanju grajene dediščine približana uporabnikom.