PROJEKTNI PRISTOP

PROJEKTNI PRISTOP

Čeprav danes prevladuje industrijska predelava kamna, je kamen kot gradivo ohranil svojo posebnost in enkratnost ter vabi k vsakokratni pozorni obravnavi vsakega izdelka, od kamnoloma, prek izdelave do vgradnje. To kar

kliče k pristopu, ki je blizu projektnemu načinu dela, to je pripravljenosti, da se posvetimo vsakič znova celotnemu postopku izdelave in ga približamo individualnim željam naročnika. Na ta način je mogoče v polni meri oblikovati unikatno bogastvo zakopanih kamnitih skladov.

Iz opisa postopkov izhaja, da se vsako zaporedje del v naši stroki tesno prilagaja dani nalogi, ki jo je treba projektno načrtovati. Odločitev za naravni kamen zato zahteva celovito rešitev. Najprej gre za izbiro vrste kamna. Barva, struktura in tekstura kamna, torej zunanji videz, in njegove tehnične karakteristike (vodovpojnost, obraba pri brušenju, odpornost proti zdrsu in proti zmrzali …) so merodajni glede na oblikovne in funkcionalne zahteve. Izbrani vrsti kamnov sledi določitev formatov, stikovanja, zlaganja kamnitih žil v slike … Po izmerah na objektu izdelamo delavniško dokumentacijo, pri zahtevnejših projektih dvo- ali trirazsežne modele. Med izdelovanjem uporabljamo tehnologije, ki se prilagajajo naročilom. Ves napor je lahko zaman, če kamen nestrokovno vgradimo.

Pomembne so pravilna priprava podlage, določitev načinov sidranja, natančnost pri stikovanju … Po končani vgradnji poskrbimo za strokovno čiščenje in potrebno zaščito, za vgrajeno delo pa prevzamemo odgovornost: garancija na izdelke je sestavni del naše ponudbe.

Hram Sv. Save