KADROVSKI KOTIČEK

KADROVSKI KOTIČEK

Smo vodilno evropsko kamnoseško podjetje, ki nudi celovito izvedbo tehnološko najzahtevnejših projektov po celem svetu. Po uspešnem prodoru na tuje trge ustvarjamo novo delovno klimo, s katero bomo nadaljevali našo pot navzgor. Iščemo odločne ljudi z

voljo, energijo ter sposobnostjo za timsko in projektno delo. V dinamičnih skupinah prenašamo naše bogato znanje na nove sodelavce. Zaposlujemo tiste, ki razmišljajo širše in si upajo prestopiti meje. Nudimo tudi štipendije in študentsko delo dijakom/študentom višjih letnikov tehničnih smeri.

NAŠIM ZAPOSLENIM NUDIMO:

- urejene delovne razmere z rednim plačilom,
- dinamično in zanimivo delo na tehnično najzahtevnejših kamnoseških projektih,
- stimulativno nagrajevanje,
- možnost napredovanja in dodatnega strokovnega usposabljanja,
- pogodbo za določen čas, z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas.


K SODELOVANJU VABIMO:

1. TEHNIČNI VODJA KAMNOLOMA

Opis delovnih nalog:

- načrtovanje, organiziranje vodenje in nadzor rudarskih del v kamnolomu in drugih obratih oz delih družbe,
- tehnično vodenje del po rudarsko tehnični dokumentaciji in tehničnih predpisih ter predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu,
- tehnično vodenje del v obdelovalnih obratih,
- odgovornost za realizacijo letnega načrta,
- vodenje dokumentacije skladno z rudarskimi predpisi,
- sodelovanje z rudarsko inšpekcijo in drugimi zunanjimi izvajalci del,
- opravljanje del v kamnolomu.

Pričakujemo:

- zahtevana izobrazba: VII. stopnja izobrazbe – rudarska smer,
- odlično poznavanje dela z osebnim računalnikom (MS Okolje),
- sposobnost natančnega in skrbnega dela.


2. VARNOSTNO RECEPTORSKA DELA 

Opis delovnih nalog:

-
vodenje evidence vhodov in izhodov,
- zaklepanje in odklepanje vhodov objekta,
- obveščanje predpostavljenih o izrednih dogodkih,
-vpisovanje in knjiženje delovnih ur,
-urejanje in skrb za okolico

Pričakujemo:

- zahtevana izobrazba: nižja poklicna
- osnovno znanje angleškega jezika
- osnovno računalniško znanje (delo s preglednicami, delo z bazami podatkov)
- sposobnost skrbnega dela.

Resne in zanesljive kandidate/ke vabimo, da svoj življenjepis pošljejo na naslov: zaposlitev(at)m-h.si
ali na Marmor Hotavlje, d.o.o., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas (z navedbo za katero delovno mesto).
_______________________________________________________________________________________
_____

OBVESTILO DIJAKOM TER ŠTUDENTOM O RAZPISU ŠTIPENDIJ

Študijsko leto: 2017/2018
Št. razpisanih štipendij: 2 za vsak program
Rok prijave: 15.12.2017
Izobrazba/program: strojni tehnik, lesarski tehnik, gradbeni tehnik, inženir strojništva ter inženir gradbeništva
Vsebina vloge: življenjepis, motivacijsko pismo, potrdilo o vpisu
Podatke nam pošljite na: zaposlitev(at)m-h.si ali na Marmor Hotavlje, d.o.o., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas