STOPNICE

Notranje ali zunanje, ravne ali radialne, masivne ali kot obloga, odlične v sestavah z

drugimi elementi prostorske ureditve (z ograjami, s klančinami, z zidovi) in elegantne robne rešitve.