KOCKE, ROBNIKI, PRODNIKI

Izhajajoče iz dolge tradicije, tlakovane površine s kockami učinkujejo brezčasno … Z njimi lahko tlakujemo površine različnih oblik, smeri in

naklonov, ostrih ali mehkih prehodov, s pestrimi načini robnih rešitev pa učinkovito razmejimo prostor od netlakovanih površin.